Logisch dat de Engelstalige pagina kan volstaan met categorieën en met wie er in die categorie het meest bezocht wordt. Het merendeel van de éen komma zes miljoen WordPress blogs zal Engelstalig zijn.  En er is een Engelstalige markt van hoeveel potentïele bloggers en blogbezoekers? Driehonderd, vierhonderd, vijfhonderd miljoen Engelstaligen? (Ik  tel voor het gemak de baby’s die nog niet op internet kunnen mee, want over een paar jaar kunnen ze dat wel.) En hoeveel Nederlandstaligen kunnen er maximaal aangesproken worden? Drieëntwintig miljoen? Zegge (plus minus) twintig keer minder?

Advertenties