Hij wordt wanhopig van de vloed programma’s die op hem af komt en die hij allemaal en met alle macht genadeloos onder de zeer gevreesde grootste gemene deler moet zien te krijgen! Want een kind van 12 moet ze allemaal leuk vinden (en dan denken we hélemaal niet aan een slim kind maar liefst aan éen met twee (2) jaar taalachterstand!)! Dat valt niet mee, hoor! Hélemaal niét! De Tender zit zijn 1000 programma’s dan ook tot s’avonds laat allemaal eigenhandig te vereenvoudigen (eenvoud siert de mens). Het licht blijft aan in zijn kantoor tot na middernacht – en deze Atlas van de Media zou nog ademruimte hebben om aan een blog te werken? Onmogelijk. Alleen onnozelaars met niks om handen hebben daar tijd voor. …

Advertenties