i. Korte inhoud. Voor wie liever geen lol heeft aan het verhaal zelf. Ja, wil u toch terug naar die korte inhoud?


ii. Niet echt, want hij deed het op hetzelfde ogenblik gelijktijdig en toch geïndividualizeerd in hon­derden varianten met veertien miljoen kijkers dankzij een centraal supercomputerprogramma ge­stuurd door veertien miljoen cookies.


iii. Voor begeleidende illustraties kan niet gegarandeerd worden dat de weergave van emoties erin voor 100% correspondeert met de tekst.


iv. Ach, ze waren toch niet van hem.


v. Dat jaar moest alles ‘verrassend anders!’ van de telefoonmaatschappij. Pa had een telefoon in de vorm van een havana, maar hij was hem kwijt. Batterij leeg en telefoon niet meer op te sporen door hem op te bellen? Opgerookt?


vi. Proivate Polices.


vii. Brossels Bolls, de munteenheid van het Brosselse rijk.


viii. Met geld van ma, maar kom.


ix. Auto met een maximum breedte van 30 cm. De term ‘sloicer’ wordt voor het eerst vermeld in een conversatie in chatroom General Hetero op websoite QH (‘QualityHorny’) in 1999 (AD). ‘Wendy’ stelt er (vertaling): ‘Oy does French, Swedish and Greek, and Oy’s particularly keen on Japanese bolls. Whot about you?’ De verder onbekend gebleven ‘Dan XXXfan’ antwoordt: ‘Oy wonts sloicers.’

Hij stelt dan voor het toen zich al manifesterende verkeersinfarct op te lossen door inzet van ‘sloicers’ i.e. ‘sloiced cars’. De auteur gaat uit van de observatie dat er in vijfennegentig procent van de auto’s hooguit een chauffeur zit (soms zelfs dat niet, hoewel dit zeldzaam is). De rest is verloren ruimte. Bij zg. spice wagons en jeeps is de situatie nog pregnanter: er is ruimte voor 6 à 9 personen, en het voertuig blokkeert het uitzicht op het verkeer voor iedereen die erachter moet rijden, maar er zit hooguit een egoïst in de actieve leeftijd achter het stuur die denkt dat ie gezins- en natuurvriendelijk en economisch verantwoord aan de gang is met z’n ‘heb je me gezien met m’n bull bar?’-auto.

sloicer-lada-niva-4x4-grain-frame.jpgKortere auto’s brengen volgens Dan XXXfan geen aarde aan de dijk omdat ze geen kortere remaf­stand inhouden. Er blijft met kortere auto’s ruimte op het rijvlak verloren gaan. In plaats van korter moeten auto’s smaller. De auteur illustreert dat met een primitieve Photoshopmontage waarbij hij bij een personenwagen het middenstuk in de lengte weghaalt en de twee zijwanden weer aan elkaar ‘last’, met net nog genoeg ruimte ertussenin voor een chauffeur en eventueel een passagier op de achterbank. Volgens hem snijdt zo’n auto door het verkeer ‘loike a knoife through botter’, m.a.w. het is een ‘sloicer’. Als een sloicer maximaal half zo breed is als een klassieke auto en alle klassieke auto’s vervangen worden door sloicers, zal de capaciteit van het verkeersnet ruwweg verdubbelen. In de breedte hoeven auto’s helemaal niet zo ver van elkaar te blijven, want opzij moet er geen remaf­stand voorzien worden. Enkele cm spatie volstaat.

Om sloicers superdicht naast elkaar te laten rijden, suggereert hij het gebruik zoals bij ziekenhuis­bedden van rubberen wieltjes op vertikale assen op de vieruiteinden en op diverse punten van de flanken van de sloicer die contact tussen parallelle sloicers probleemloos oplossen.

Er is helaas geen repliek van ‘Wendy’ teruggevonden op ‘Dan XXXfan’s’ betoog, maar er staan nu waarschijnlijk dankzij hem in BC dagelijks effectief dubbel zoveel voertuigen (in absolute cijfers: 160 miljoen) in de file. Wij brengen even hulde aan deze pionier. Bij wijze van documentatie een afbeelding van een klassiek sloicer model: de Lada Niva, ‘an off-road classic and a 4×4 legend, the experience of a loife toime’ (zie hoger).


x. De termen ‘Brossels rijk’, of ‘Brossels empoire’, en soms ‘Brossels Union’, worden hier, zoals door de inwoners ervan voor houvast in het leven van alle dag in ruimere zin gebruikt, aangezien er sinds het spontane oplossen van staatsverbanden, hun grenzen en wetten in de soep van de moderne tech­nologische beschavingen en het vervangen ervan door de invloeden van wisselende conglomeraten van commerciële superbedrijven al tijden geen rijk meer bestaat.


xi. Voorraden vergeten, contracten fout sturen, bestellingen saboteren.


xii. Frikandellen op z’n Brossels waren trouwens echt lekker. Al at er minimum éen per week, zo uit de magnetron. Niet alleen omdat ze volgens de verpakking ooit het favoriete gerecht waren van le­gendarische vorsten als Gambrinus, Elisabeth de Heks en Pol de Stomme, maar vooral om wat er allemaal in het diepgevroren pakje zat: een majestatische goed doorbakken bal van eerste klas var­kens- en rundsgehakt, een even royale plak fijne aardappelpuree, en als klap op de vuurpijl, een enorme plastic zak héerlijke dikke bruine saus tot finesse gebracht met een geutje Hoog, gesnip­perde goudbruin gestoofde ui, knoflook, witlof en gember, hoe zeldzaam ook, die Al altijd weer in vervoering bracht met z’n subtiele mix van bitter en zoet.


xiii. Uitgevonden in Brossels City zelf, hoewel in het toen nog semi-rurale Wuzzypeck-Opham.


xiv. Bedoeld worden hier allicht de typische negen metalen ballen, die behalve bij superwolkenkrab­bers bekroond met een opgevijzeld historisch gebouw, op de top van het grote merendeel van elke hoogbouw in Brossels te vinden is. De zin ervan is niet meer met zekerheid te achterhalen. Formeel stijlelement, afgeleid van een pre-wetenschappelijke primitieve bliksemafleider? Een als dusdanig niet meer herkend maar toch nog altijd erg populair antiek symbool dat vruchtbaarheid, overvloed of voorspoed moet aantrekken dan wel geld (dankzij zijn gelijkenis of toespeling, cf. ‘Brossels Bolls’) of toeristen?


xv. Voetbalsnor: elf haren links – elf rechts.


xvi. In voldoende representatieve of kapitaalkrachtige buurten werd de stront elke dag weer opge­ruimd en nuttig verwerkt door gespecializeerde firma’s. Verregaand verdicht en deskundig chemisch bewerkt was Supershoite een gegeerde bouwstof. Het bestond in steenharde standaardblokken, in slakken die in beton verwerkt werden (de meeste wolkenkrabbers van Brossels City waren er mee gebouwd), in buigbare en toch sterke platen, en het kon in de meeste vormen geperst worden. Je zag dus bruine electrische gitaren, bruine Louis-XIV-meubels, bruine verkeersdrempels, bruine auto’s, bruine HST-treinen, bruine vliegtuigen en luchthavens. Alle witgoed was bruin. Bruin was in. Op de spanningsregulator was bruin de favoriete kleur van de decors in succesprogramma’s. (Vandaar de bekende uitdrukking bij het televisiekijken: ‘it’s oll shoite.’)


xvii. De vrouw van een prins wordt altijd met ‘Queen’ aangesproken.


xviii. Voor de goede verstaander: Al wordt hier dus verliefd op een foto. Toegegeven, stom, want wie wordt er nu verliefd op een foto? Maar waarschijnlijk is hij qua geestelijke ontwikkeling net toe aan verliefd worden. Heeft ie het hard nodig. En verliefdheid is door de band weinig redelijk.


xix. Hoewel. roos die van om het even waar op je dikke kop alsmaar op je schouders bleef sneeuwen als je een donker pak durfde aantrekken, ook na jaren intens gebruik van anti-roos shampo, was misschien nog degoutanter, maar daar ging het nu niet over.


xx. Hoe zou je zelf kijken na zo’n operatie?


xxi. Illustratie ‘Al erg gelukkig’: zie voetnoot iii.


xxii. Noinety Noine Whys to have Sex, The Joys of Self-Service, Fimous Sex Loives.


xxiii. Tekst helaas verloren gegaan.


xxiv. Het waren er tien.


xxv. The Loilac Line Young Dog Informal Hang About.


xxvi. Militant Moms.


xxvii. Patrol Wagon.


xxviii. Bij wijze van spreken, want alsmaar minder mensen gebruikten de post, zodat ook hier het werk zich altijd verder uit spreidde om de tijd die er voor nodig was goed te vullen.


xxix. Vanaf hier vervelende uitweiding voor architecten. Wie dat niet is gelieve door te gaan naar ‘Maar vandaag hadden de heren …’.


xxx. Al is erbij, omdat meneer Fred niet altijd Frank de schuld kan geven.


xxxi. Enkele voorzichtigen met reumatiek of gevoelig voor vocht hadden ook paraplu’s meegebracht.


xxxii. Alleen bij wijze van spreken!


xxxiii. Alleen bij wijze van spreken! Ongelukkige beeldspraak op een moment van grote ontroering. Er viel niet aan te denken de fouten van het verleden over te doen.


xxxiv. ‘Napoleon’ en het ‘Franse Keizerrijk’ hebben, zo heeft wetenschappelijk bezoek herhaald bewe­zen, nooit bestaan, evenmin als de slag van Waterloo, maar het blijft een mooi en spannend verhaal.


xxxv. Misschien waren ze merendeels met het openbaar vervoer gekomen dat daar beschikt over haltes.


xxxvi. Ook wel dashonden, maar daar zwijgen we nu over.


xxxvii. Ja, sorry hoor, maar we gaan de zaken hier niet mooier voorstellen dan ze waren. Geschiedschrijving moet objectief blijven.


xxxviii. Wie wel?


xxxix. In plaats van direct naar huis te gaan! Zeker in zo’n benauwende situatie. Maar postbodes had­den altijd honger. En dorst.


xl. Meneer Freds liaison officieren waren eruit geklommen en hadden zich overgegeven, maar de struiken zelf bleven halsstarrig staan en een aantal honden kon niet weerstaan aan de aandrang om ze aan te vliegen.


xli. Rechtdoor.


xlii. Na het compleet afschaffen van de belastingen was Murky geïmplodeerd in veertien met elkaar oorlogvoerende maar op wereldschaal krachteloze feodale zones. Door z’n éen-kindpolitiek was Choina teruggevallen tot driehonderdtachtig miljoen oudjes, en elk jaar werden het er snel nog min­der, want er liepen alleen nog mannetjes rond. Nu al was het minder dan een kwart van het Brossels empoire. En bij gebrek aan andere industrie voerde Freaky al tweehonderd jaar al z’n biby’s uit tegen bodemprijzen. Er zat dus nog minder volk dan in Choina.


xliii. WBC: World’s Biggest Courrier (gedeponeerd merk).


xliv. NT: Nomber Three (gedeponeerd merk).


xlv. ‘Do not think!’


xlvi. Total Spin Total Perception Management Services.


xlvii. Otherloight Heavy Stoff University.


xlviii. Kritische noot: maar hoe kan het gvd dat een lid van de inlichtingendienst met hoge rang niet zou weten dat Al en Bing met z’n tweeën zijn? En dat ze dus een spelletje spelen door zich allebei voor te doen als Al? Kan niet. Conclusie: ‘Als redding’ door kolonel Katia is handig opgezet spel van de zijde van de honden. Maar laten we toegeven dat de kolonel er ook duidelijk zin in heeft.


xlix. Wie zegt nu zo iets normaal als vrouw? Ofwel toont dit dat teven en mensenvrouwen emotioneel toch niet op dezelfde manier in elkaar zitten. Ofwel dat vooral de officier van de inlichtingendienst en niet de vrouw in Katia Al probeert te vangen.


l. Vrij ruige taal en in tegenspraak met de romantische sfeer die de slaapkamer van de kolonel aan­vankelijk leek uit te ademen. Opnieuw een teken dat die geënsceneerd is en dat Al weer in de maling genomen wordt?


li. Onverstaanbaar? Men kan zich Honds nochtans met enige inspanning best eigen maken. Hierbij voor de liefhebber enkele basisgegevens uit Elementair Honds door dr. Vic Dean:

Elementair Honds

Enkele basisbegrippen en woorden voor de beginner.

Persoonlijke voornaamwoorden

Enkelvoud Meervoud
Ik: r Wij: r-r
Jij: ng Jullie: ng-ng
Hij, zij, het* m Zij: m-m

Aanwijzende voornaamwoorden

Enkelvoud Meervoud
Deze/Dit: em Deze: emem
Die/Dat: um Die: umum

Mannelijk en Vrouwelijk

Honden zijn zich uitermate bewust van de mannelijke en vrouwelijke dimensie van het bestaan, en zie die overal, ook daar waar het menselijk oog het niet waarneemt, ook in ‘de wereld der dingen’: postbussen, hagen, struiken, muurtjes, lantaarnpalen, mensenbenen, trottoirs, oude versteende en nieuwe beleefbare keutels, schoenen, pantoffels … Mannetjeshonden hebben de neiging om alles wat niet uitdrukkelijk als vrouwelijk voorkomt als mannelijk te interpreteren. Vrouwtjes doen het om­gekeerde.

M: b- of -b
V: p- of -p
Mannelijke hond: bf
Vrouwelijke hond: pf

Vragende woorden

Wat? snf?
Wie? snf?
Waar? snfwuf?
Wanneer? snfwof?

Diminutieven

Klein mannelijk: -sjj
Klein vrouwelijk: -lls
Wanneer? snfwof?
Extreem klein mannelijk: -rr
Extreem klein vrouwelijk: -ww

Om iets letterlijk kleins aan te geven dan wel een houding van affectie: zowel misprijzen als waarde­ring. Let ook hier op de lichaamstaal.

Basishoudingen

Ik hou van: -r-oe
Ik haat: -r-a

Standaard zinsconstructie

Bevestiging Vraag
Onderwerp: zonder suffix Onderwerp: idem
Voorwerp: + hang Voorwerp: Zelfde woordvolgorde maar hang wordt gevolgd door sterk opsnuiven van lucht (<<<).
Voorbeeld: Roeumumpfpfwwhang. Voorbeeld: Roeumumpfpfwwhang <<<.
Vertaling: Ik hou van die teefjes. Vertaling: Hou ik van die teefjes?

Woordenschat

Hallo Waf
Dank je wel Wâf
U ook Wáf
Astublieft Wàf
Veel Hoe
Erg veel Hoe hoe
Weinig Poe
Erg weinig Poe poe
Nerveus ii
Erg nerveus ii ii
Bang ii uh
Erg bang ii uh ii uhWaf
Mooi, heet How
Lelijk Pow
Lief, prettig Wouw
Onprettig Gwouw
Pijnlijk Oenk
VerlangendLief Euh
Hongerig Huuh
Zeer hongerig Huuh huuh
Kakken Prut
Misprijzen Prut
Zijker Pss
Er wordt gebruik gemaakt van vele syncopes die leiden tot een buitengewoon groot aantal idiomatische uitdrukkingen. Voorbeelden:
Dit stinkt toch wel hard! Bwuw!
Ik heb geen zin in praten vandaag. Grr!
Nu verras je me. Huh?

Lichaamstaal

Lichaamstaal is een belangrijk onderdeel van hondentaal en wordt gebruikt om vaak dicht bij elkaar liggende idiomatische uitdrukkingen te differenciëren. Expressiviteit wordt vaak belangrijker geacht dan verbale precisie. Vast onderdeel van taal: snuffelen, huppelen, oren spitsen, fixeren met de ogen, neus rimpelen, tan­den bloot leggen, schijten, piesen.
Voorbeeld 1: r-woe r-woe + huppelen en gesprekspartner met de ogen proberen te fixeren. Vertaling: Laat ons eens interessant gaan wandelen.
Voorbeeld 2: r-woe r-woe + naar tafel springen. Vertaling: I ga die grote saucijs es goed pakken.
De verbale syncope kan zover gereduceerd worden dat er zo goed als alleen lichaamstaal overblijft.
Voorbeeld: In de ogen kijken. Vertaling: Bedoel je?
Praktische wenk: er worden voor technische vernieuwingen en abstracties een hoog aantal leenwoorden gebruikt uit het Bureau-Engels. Maak hier wel geen hond attent op. Hij zal het ontkennen en proberen om zinnen in puur Honds te vormen, maar bij gebrek aan voldoende woordenschat gestresseerd raken en u wellicht in uw been bijten.

 

* nb: ‘het’ is in de praktijk niet van toepassing omdat wat dan ook als mannelijk of vrouwelijk geïnterpreteerd wordt.


lii. Niet echt. Meervoudige electromagnetisch opgewekte tactiele effecten op 1.048.576 microsco­pisch kleine puntjes in het oppervlak aan de voorkant kietelden Al ontzettend leuk.


liii. Correcte of valse herinnering? Wijkt af van de illustratie. Er is wel al gewezen op de mogelijke kloof tussen illustraties en tekst. Verder historisch onderzoek vereist voor verificatie.


liv. Naar het bekende Aantwaarpse volkslied Oulala lamour toujours.

(Tekst:

Oulala lamour toujours

Lamour ies vur den boer

Lamour ies vur de hoer

Mor Zaaa – Ies nut nie vur Aaa!

***

Lamour ies vur lorejassen

Lamour ies vur ananassen

Mor Zaaa – Ies nut nie vur Aaa!

***

Lamour ies vur zotten

En lamour ies vur potten

Mor Zaaa – Ies nut nie vur Aaa!

***

Lamour ies vur jeanetten

Lamour ies vur de zwetten

Mor Zaaa – Ies nut nie vur Aaa!

***

Lamour ies vur de beste

Lamour ies vur de leste

Mor Zaa – Ies nut nie vur Aaa!

***

Lamour ies vur den ieste

Lamour ies vur de bieste

Mor Zaa – Ies nut nie vur Aaa!

***

Lamour da kundega wensen

Mor lamour ies nut nie vur mensen

Gelak as gaaa

En Zaaa – Ies nut nie vur Aaa!)


lv. Wat gemeen ook! Georges’gedrag zal niet alleen Al schokken, atypisch als het voor hem is zoals we hem kennen, maar we kunnen niet anders dan de feiten rapporteren.

Een mogelijke uitleg voor z’n houding ligt vervat in de de bekende kynologische observatie ‘Baasje is àlles’. Baasje is dan de mens die in s’ honds ogen de roedel leidt In het geval van Georges ver­vangt Topdog evenwel de mens in een terugkeer naar een volledig hondse constellatie. Het feit dat het hier om een reuzeroedel gaat met een sterk samenhorigheidsgevoel, een groot prestige zelfs bui­ten de species, met als effect allicht een euforisch gevoel van bevrijding voor de gemiddelde hond die er zich voor engageert en een echte hond als leider en brandpunt kan versterkend gewerkt hebben op Georges’ loyaliteit.

Er kan ook gewezen worden op Georges’ lidmaatschap van een inlichtingendienst. Logisch dat ie plotsklaps vals doet. Hij is erop getraind. Maar misschien had ie het niet mogen laten blijken. Mis­schien heeft ie zich toch laten gaan in z’n drang naar manifestatie van z’n hondse trouw.

Tenslotte, wat weten wij au fond van honden? Van hoe ze in elkaar zitten? Deze scene leert ons in elk geval: een hond is geen mens.


lvi. Worse – of Worth, naar gelang van de lezing. De locale bevolking heeft moeite met z’n tongtip en haalt s en th door elkaar. En z en th. En t en th. En d en th. Enfin, ‘t valt niet mee als je ze wil begrij­pen. Slissers.


lvii. De titel Prins of Prince en de voornaam Woof werden al generaties lang als eén van de vaste ritu­elen bij de Rolls overgeleverd van vader op zoon nadat ooit een geliefde eerste Prince Woof de naam toebedeeld had gekregen door de bevolking. Prince Woof I heette hond te zijn met de honden. Ook Prince Bocko heette overigens officieel Prince Woof. In het dagelijkse leven werden gemakshalve andere voornamen gebruikt.

Parallel met de titel Prince en voornaam Woof voor de mannelijke lijn droegen de echtgenotes van al de Prince Woofs de titel en naam Queen Eclair. Vele potentiële echtgenotes kregen titel en voor­naam al bij de geboorte, maar zo nodig werd bij het huwelijk nog een aanpassing doorgevoerd.

Toedracht hiervan en betekenis van deze titel en naam zijn minder duidelijk. De titel zou voor elke echtgenote van elke Roll ingevoerd zijn ‘omdat alle vrouwen koninginnen zijn’. En verwijst ‘Eclair’ naar een traditie van intellectuele kracht bij echtgenotes van prinsen? Bliksem zou ‘éclair’ zijn in het ‘Frans’. Onwaarschijnlijk aangezien ‘Frans’ een mythische taal is en nooit echt is gesproken. Verwijst ‘Eclair’ dan naar een gebakje, omdat zowel Queen Eclair als gebakje voor kwaliteit stonden, de Queen voor morele kwaliteit en het gebakje voor de kwaliteit van een bijzondere naar binnen ge­spoten pudding?

Ook deze uitleg is problematisch omdat de term opnieuw uit het ‘Frans’ zou komen, het ‘Frans’, dat niet alleen de mythische taal van diplomaten, dieven en schermers maar ook van de patissiers heet geweest te zijn. De historici blijven het dus oneens over de herkomst van de term.


lviii. Gevoelige oudere en jongere lezers, vooral lezers met een ma die goed toeziet op hun lectuur, le­zers (zeg maar lezeressen) die gesteld zijn op properheid en lezers in landen waar niks mag wordt aangeraden door te gaan naar ‘Pfff’, p. 352 in hoofdstuk 19, en daar verder te lezen.


lix. Unresolved sexual tension.


lx. We krijgen nu drie bladzijden reisanecdotiek. Pittoresk en romantisch, maar voor de liefhebbers. Wie iets prikkelenders wil, raden we aan het hoofdstuk ‘Mr Topdog, it’s yes!’ te herlezen. Desnoods meer dan eens.


lxi. Vliegende Metalen Hond. FMD, Floying Metal Dog.


lxii. Onderzoek leert dat de Woofs in Sa Soo See en Crack Off wel niet noodzakelijk dezelfde prins Woof geweest zijn, zelfs moeilijk geweest kunnen zijn als de prins Woof die Al en Bing in laatste instantie op het adres Ulica 117 vonden. Er zijn vele generaties van prins Woofs geweest en vaak hadden di­verse neefjes in dezelfde periode dezelfde naam. Het waren karakterieel bovendien meestal verge­lijkbare zeikers. Ook het gebruik er vandoor te gaan zonder te betalen en ansichtkaarten te sturen naar naamgenoten en andere Rolls met de vraag om geld was ver verbreid onder ze. Daar staat te­genover dat het geschrift op de drie recentste ansichtkaarten die prins Bocko ontving erg gelijkend was. Wat anderzijds weer verklaard kan worden met het vasthouden aan een eenvoudige schoolse hand bij weinig-schrijvers. Intussen is heel deze kwestie allicht academisch aangezien Al en Bing in de praktijk met doorzetten en eliminatie de juiste prins Woof hebben gevonden. Een mooie prestatie!


lxiii. ‘HOW ABOUT IT?’


lxiv. ‘Murky’ is een oude term die eigenlijk alleen en om procedurale redenen (veiligheid) nog stand houdt in het Lijnpilotees. De volksmond gebruikt nu de termen West- en East-Mocky, of Dark en Twoiloight Mocky.


lxv. Joe, cf. latere research.


lxvi. Vraag is hoe die HST nog kon bestaan. Hoe hem economisch verantwoorden als ie alleen drie knarren met valies door het Brosselse rijk naar EM moest vervoeren? En verrek, wie wou nog naar EM? Hield de HST stand zoals de post omdat ie niet op calculatie steunde maar op groot geloof en tomeloze liefde van duizenden medewerkers? Ze waren alvast niet te zien in het station.


lxvii. Koerierbedrijf NT (Nomber Three) .


lxviii. ‘Loo’ of ‘looloo’ = ‘lieveling’, ‘ minnaar’. Waterloo = ‘minnaar van het water’ of ‘lieveling van het water’. Bekend eiland.Vast staat dat East-Murky ooit Brossels sprak maar later slaafs West-Murkees is gaan spreken, weliswaar met vele relikten uit het Brossels. Zo is Slough, de naam voor de hoofd­stad, ondanks alle ontkenningen duidelijk Brossels, net als Waterloo. Slough = (variant op) Slow, langzaam, naar de aard van de inwoners. Een andere theorie wil dat Waterloo een door de in East-Murky overwegend streng gelovige bevolking geïntroduceerde hypercorrecte vervorming is van het oudere Water Closet. Waar nu het HST-station staat zou een publieke toiletgelegenheid gestaan hebben van vergelijkbare afmetingen. Deze theorie is niet ernstig te nemen.


lxix. Ook voor Georges, zo leert research.


lxx. De hele tekst:

NO

EN el nombre DE LA VIRTUD,

de la LIMPIEZA

y DE la PIEdad!

Terminante

mente:

Tarifa Penas

Golpeos con un palillo grueso x 100, aplicado vigorosamente a los soles de los pies:

ningún bailar,

ningún cantar,

ningún reír,

ningún jurar,

ninguna publicidad,

ningunos teléfonos móviles,

ningún lápiz labial,

ningún desodorisante,

ningunas bombas,

ningunos bras del pectoral,

ningunos jockstraps.

Ningunos bordellos,

ningún noightclubbing,

ningún licor,

ningunos cines,

ningunas piernas desnudas,

ningunos brazos desnudos,

ningún otro parte cuerpo desnudo,

ningun mirar a muchachas,

ningún besarse francés,

ningúna bogeria,

ningun sexo fuera de la unión,

ningunos (sexo con) cerdos,

10

10

10

10

10

15

15

15

20

50

75

75

30

75

100

100

150

200

250

500

500

750

1000

ningunos pervertidos,

ningunas píldoras,

ningunos perros.

1500

50

2000

Bájese por favor para manifestar su acuerdo.

 


lxxi. De details:

NO

IN THE NIME

OF virtue,

CLEANLeeNESS

& POIETY!

Strictly:

Tariff Penalties.

Beateengs with a thick stick x 100, strenuously apploied to souls of your fit:

no dancing,

no singing,

no laughing,

no swerring,

no advertoising,

no cell phones,

no lipstick,

no deodorant,

no pomps,

no push-op bras,

no jockstraps.

No bordellos,

no noightclobbing,

no liquor,

no cinamas,

no niked legs,

no niked arms,

no other niked body parts,

no looking at girls,

no French kissing,

no boggery,

no sex outsoide marriage,

no (sex with) pigs,

10

10

10

10

10

15

15

15

20

50

75

75

30

75

100

100

150

200

250

500

500

750

1000

no perverts,

no pills,

no dogs.

1500

50

2000

Please dock to manifest your agriment.

 


lxxii. ‘No le he visto en el Peef Poff Poof?’


lxxiii. No swearing, no laughing, no looking at girls.


lxxiv. ERII: = Elisabeth Regina II, al eeuwen de officiële naam van alle queens van East-Murky.


lxxv. Kleine uitgedroogde stukjes vlees, eikoek en schimmel. Pre-Brossels.


lxxvi. Om het verhaal niet te ingewikkeld te laten worden, wordt er even abstractie gemaakt van het hondenleger.


lxxvii. Onnozel? Ongeloofwaardige passage, maar goed, als het echt zo gebeurd is, moet het gerap­porteerd worden. De waarheid heeft haar rechten.


lxxviii. Meneer Freds grote zin voor actie in Bowl had indruk gemaakt en hij was dus al sito presto weggepromoveerd naar een nog hogere functie bij de post.


lxxvix. Double Usage Dog.


lxxx. Afgevaardigden van WBC, JLS, NT en BOT die de post hadden overgenomen toen ie de factuur voor jost in toime levering van 765.833 express-stukken in Bowl niet kon betalen.


lxxxi. Dit geeft te denken. Misschien gaat het gewoon om hevig zoenen op de wang en dan is er niets aan de hand, maar er is ook sprake van ‘onfatsoenlijk vastpakken’. Aan deze uitdrukking valt weinig te interpreteren. Het staat er. Zijn Al en Bing dan flikkers? Is Bing een closet queen die heel de tijd de don juan heeft gespeeld en nu erg tevreden is dat Al hem dan gevonden heeft? En is Al het type van stille onhandige jeanette die in alle stilte nog niet weet dat hij dat is en zich aldoor vergist van doelwit en daardoor logischerwijze nooit wat vangt? Zijn deze tweelingbroers voor elkaar ge­maakt? Nu begrijpen we waarom ze zo vaak en zo heftig met elkaar hebben geworsteld! Wel ver­draaid! Dat is dan toch wel het toppunt! Stel dat dit niet allemaal echt gebeurt maar in een boek en dat Al en Bing zich van nu af aan intensief overgeven aan de liefde voor elkaar, dan voorziet hen dat wel van een trouw core-publiek. Homofiele incest. Daar lees je nog niet vaak over. An­derzijds hebben ze allebei blijkbaar heel de tijd zitten hunkeren naar doordeweekse heterofiele foef. De menselijke natuur blijft een mysterie.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s